Výkonná rada

Monika Zlá

Monika je statutárním zástupcem mateřského centra, tzn. zastupuje sdružení navenek při jednání s úřady a dalšími organizacemi a institucemi. Je hlavní projektovou manažerkou mateřského centra. Organizačně zajišťuje akce sdružení. Spravuje ekonomické a administrativní záležitosti mateřského...

Zdenka Lněníčková (1. místopředsedkyně výkonné rady)

Zajišťuje konstruktivní kritiku připravovaných projektů a akcí. Vypomáhá s technickými a administrativními záležitostmi, spolupracuje na fundrasingu a PR mateřského centra. Kontakty: 605 242 949, mcjablicko@seznam.cz.

Jiřina Hábová (2. místopředsedkyně výkonné rady)

Pomáhá s realizací akcí, většinou zajišťuje výtvarnou a rukodělnou stránku akcí a projektů. Vypomáhá s PR, propagací akcí a fundrasingem. Kontakty: 774 284 804, mcjablicko@seznam.cz.