Zdenka Lněníčková (1. místopředsedkyně výkonné rady)

Zdenka Lněníčková (1. místopředsedkyně výkonné rady)

Zajišťuje konstruktivní kritiku připravovaných projektů a akcí. Vypomáhá s technickými a administrativními záležitostmi, spolupracuje na fundrasingu a PR mateřského centra.

Kontakty: 605 242 949, mcjablicko@seznam.cz.