Jiřina Hábová (2. místopředsedkyně výkonné rady)

Jiřina Hábová (2. místopředsedkyně výkonné rady)

Pomáhá s realizací akcí, většinou zajišťuje výtvarnou a rukodělnou stránku akcí a projektů. Vypomáhá s PR, propagací akcí a fundrasingem.

Kontakty: 774 284 804, mcjablicko@seznam.cz.