Zdenka Lněníčková

Zdenka Lněníčková

Zdenka je hlavní iniciátorkou projektu mateřského centra. Myšlenku na jeho založení v hlavě nosila už dlouho, vlastně hned od narození svého prvního syna, možná už i dříve. Neměla však odvahu oslovit někoho z vesnice, kde v té době mnoho lidí neznala. Významným impulsem pro založení MC byl vznik Dětského zájmového kroužku Pandíci v roce 2007 a setkání s Irenou Čížkovou o rok dříve, která v hlavě nosila spoustu nápadů podobných těm Zdenčiným. Když čas uzrál, dala dohromady přípravný výbor a mateřské centrum spolu se svými kolegy založila a ujala se organizování jeho činnosti a naplňování jeho poslání.