Tříkrálová sbírka 2009

Tříkrálová sbírka 2009

Letošní rok 2009 mateřské centrum zahájilo s popěvkem "My tři králové jdeme k Vám ..." - Zdenka s Martínkem a Matýskem a Irena s Evičkou a Adélkou se totiž rozhodly přidat k celostátní Tříkrálové sbírce 2009 Arcidiecézní charity.

S píšťaličkou a svěcenou křídou v ruce a s veselým prozpěvováním vyrazila tříkrálová skupinka po vesnici, aby si pro děti z Dětského domova v Maštově a pro děti ze sociálně slabších rodin, pro něž byl výtěžek sbírky na Podbořansku určen, vyprosila nějakou tu korunku do sbírkové kasičky.

Baltazara dělala Zdenka, Evička s Matýskem se vzorně střídali o korunu krále Kašpara, Martínek jako Melichar trůnil na kočárku, Adélka střídavě spinkala či pozorovala dění, Irča fotila a krotila divou zvěř. U každého domku při cestě jsme zastavili, zahráli na flétničku, zapěli písničku o tom, že "my Tři králové jdeme k Vám", poprosili o dáreček do kasičky a Evička pak nakonec - ač zatím předškolačka - šikovně na všechna vrata, vrátka, futra a dveře napsala ona kouzelná písmenka K + M + B s letopočtem 2009. Mimochodem ta prý nejsou, jak se lidově traduje, prvními písmeny ze jmen Tří králů - Kašpar , Melichar, Baltazar, ale zkratkou latinského "Christus mansionem benedicat" - Kristus žehnej tomu domu.

Stejně jako vloni i letos se nám ani zdaleka nepodařilo obejít celou vesnici - štiplavý a vlezlý mráz nás zahnal domů dřív, než jsme stihli u všech domů povinšovat štěstí, zdraví. Snad jsme ale někomu alespoň udělali radost, snad jsme někomu pomohli. A snad napřesrok - dovolí-li nám to zdravíčko - vyrazíme zase. A třeba už nás - králů - bude víc, než pouhopouzí tři :-).

(zapsala Zdenka Lněníčková)