Otázky a odpovědi

Musím mít dítě, abych se mohl(a) stát členem mateřského centra?

Ne, nemusíte. Občanské sdružení Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle je otevřené pro kohokoliv, kdo MÁ RÁD DĚTI a práci s nimi, kdo se nebojí účastnit se VEŘEJNÉHO ŽIVOTA v naší obci a našem regionu, koho zajímá téma RODINY, ZDRAVÍ a OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, kdo se chce učit nové věci, poznávat nové lidi, ale i sám sebe, zkrátka kdo se chce AKTIVNÉ podílet na naplňování cílů našeho sdružení. Členem našeho sdružení se může stát KDOKOLIV od 15 let ODKUDKOLIV z celé ČR.

Musím být členkou Vašeho sdružení, abych s Vámi mohla spolupracovat?

Ne členství není nutné, zapojit se do našich projektů či sám přijít s návrhem nějakého projektu může i nečlen sdružení. Výhodou členství je skutečnost, že můžete aktivněji ovlivňovat činnost sdružení. Jako člen se účastníte valné hromady sdružení, kde se rozhoduje o činnosti na další rok, kde se rozhoduje o rozdělení financí na jednotlivé akce a projekty, kde se volí členové jednotlivých orgánů sdružení. Jako člen můžete (za podmínky, že je Vám více jak 21 let) být volen do výkonné rady sdružení, která je rozhodujícím orgánem sdružení. Při prosazování projektů má slovo člena samozřejmě větší váhu než slovo nečlena. Na druhou stranu zodpovědnost člena je také několikanásobně vyšší než zodpovědnost nečlena a očekává se od něj i aktivnější přístup k činnosti mateřského centra.

Nejsem místní, ale mám v Nepomyšli chalupu. Mohu se stát členkou Vašeho sdružení nebo s Vámi nějak jinak spolupracovat?

Ano, samozřejmě. Členem našeho občanského sdružení se může stát KDOKOLIV ODKUDKOLIV z České republiky, na místě bydliště nezáleží. Spíše musíte zvážit, zda s ohledem na vzdálenost Vašeho bydliště od Nepomyšle bude Vaše členství pro Vás i pro MC přínosem. Ale to už je zase jiná otázka :-). Každopádně vítání jsou všichni, kdo mají zájem.

Jsem už babičkou, můžu být i přesto členkou Vašeho sdružení či s ním nějak spolupracovat?

Ano. Jediné věkové omezení členství v našem sdružení je spodní hranice 15 let. Směrem nahoru už žádná omezení nemáme. Členem se tak může stát 20letá maminka stejně jako 60letá babička. Věk není rozhodující.

Nikde jsem nenašla, jestli se za členství ve Vašem občanském sdružení platí nějaký poplatek.

Členské příspěvky jsou prozatím dobrovolné, protože na ustavující valné hromadě jsme se nedohodli, zda členské příspěvky zavést či nikoliv. Členské příspěvky jsou samozřejmě jedním ze zdrojů příjmů občanského sdružení, díky nimž pak může fungovat, na druhou stranu členské příspěvky by v našich podmínkách mohly mnoho lidí od členství odradit. Rozhodli jsme se proto pro kompromis - výše členských příspěvků je dobrovolná. Zaplatíte-li 1 Kč, bude vše vb pořádku stejně jako když zaplatíte 1.000 Kč. Jde vlastně jen o Vaše rozhodnutí, jak moc chcete činnost MC finančně podpořit.

Co se očekává od člena sdružení?

Práce :-). Není samozřejmě nutné, abyste se aktivně zapojoval(a) do všech akcí, které MC pořádá. Také samozřejmě není nutné a ani možné, abyste se vždy do všeho vrhal(a) na 100 %. Je ale žádoucí, pokud se už někdo pro členství rozhodne, aby byl připraven alespoň někdy a alespoň v nějaké přiměřené míře přiložit ruku k dílu. Rozsah práce je pak samozřejmě věcí vzájemné dohody, důležité je nebýt jako pecka. Pokud tedy nemáte odhodlání alespoň někdy přiložit ruku k dílu, pak raději setrvejte v pozici fanouška MC, účastněte se našich akcí a naší činnosti, ale členství raději odložte :-). I takový zájem o MC velmi oceníme. Rozhodli jsme se totiž v tomto být nekompromisní a své členy skutečně zaměstnávat :-), protože prostě chceme, aby MC fungovalo. Ale nebojte se - nikdo nikomu nebude trhat hlavu, když budete o něco požádán(a) a zrovna nebudete moci. Jde prostě jen o tu chuť pomoci, vše ostatní pak samozřejmě záleží na okolnostech.