Získali jsme podporu 25 000 Kč na rok 2011

28.01.2011 18:42

Na prvním jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl v roce 2011 předneslo MC svou žádost o podporu činnosti právě na tento rok. Předsedkyně MC seznámila přítomné zastupitele s rozpočtem jednotlivých akcí a objasnila jim, které akce chce MC spolufinancovat z prostředků městyse a které financuje ze svých vlastních zdrojů. Celkový rozpočet akcí MC na tento rok činí 84 650 Kč, MC žádalo o podporu ve výši 25 000 Kč. Po zodpovězení dotazů z řad zastupitelů i veřejnosti zastupitelstvo podporu pro mateřské centrum schválilo počtem 8 hlasů z 9 přítomných zastupitelů (předsedkyně MC se jako zastupitelska zdržela hlasování).

Prostředky budou využity následovně:

 • Masopust                                          350 Kč (hudební doprovod, propagace)
 • Jarní burza dětského oblečení             100 Kč (propagace)
 • Kurs barvení textilu přírodní ccestou    3 600 Kč (potřeby na barvení, propagace)
 • Kurs pletení košíků z papíru                1 500 Kč (materiál na akci)
 • Putování pohádkovým lesem               5 250 Kč (kostýmy, soutěže, odměny, občerstvení)
 • Oživlá heraldika                                 7 000 Kč (umělecká vystoupení)
 • Podzimní burza dětského oblečení          100 Kč (propagace)
 • Strašákiáda                                       5 500 Kč (materiál na výrobky, soutěže, odměny, občerstvení)
 • Kurs batikování                                  1 500 Kč (materiál na akci)
 • Svatomikulášská sbírka                         100 Kč (propagace)

 •