Dvě žádosti o grant z fondu T-Mobile

05.05.2009 07:30

Dne 20. 4. 2009 jsme podali na Fond T-Mobile dvě žádosti o grant. První žádost se týkala získání finančních prostředků na projekt "Multifunkční plochy pro bezpečnou hru dětí a relaxaci dospělých v centru městyse Nepomyšl", druhá žádost se týkala projektu "Výroba 15 ks unifikovaných dřevěných jarmarečních stánků a zakoupení velkého látkového stanu pro pořádání kulturních a společenských akcí MC Jablíčko z Nepomyšle a dalších NNO působících v městysu Nepomyšl".

Pokud se podaří získat podporu na první projekt, uskuteční se v průběhu velkých letních prázdnin v Nepomyšli akce pro děti Namaluj hřiště svých snů a v návaznosti na ní pak proběhne plánovací víkend, během něhož si děti ve spolupráci s rodiči na základě svých obrázků z předchozí akce vytvoří návrh hřiště, resp. multifunkční plochy podle svých představ. Tento návrh pak bude předán odborné firmě, která zajistí jeho realizaci. Podaří-li se vše dotáhnout do konce, v roce 2010 dostanou děti na Den dětí jako dárek nové hřiště, dospívající mládežníci místo pro své schůzky a dospěláci prostor pro svá neformální setkávání u ohně, u piva, s kytarou anebo prostě jen tak.

Druhý projekt nám - a nejen nám - má pomoci při pořádání různých kulturních a společenských akcí v obci. Nejen MC Jablíčko, ale i Český červený kříž, TJ Sokol Nepomyšl, Dětský zájmový přírodovědný kroužek Pandíci, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl, Mladí hasiči, místní organizace Českého rybářského svazu - ti všichni v obci působí a většina z nich i pořádá různé akce pro děti i dospělé. Všichni naráží na stejný problém - vždy je nutné si někde u někoho a většinou za něco půjčovat "prostory" pro pořádání svých akcí. Pokud by se podařilo projekt na výrobu dřevěných stánků a zakoupení látkového stanu zrealizovat, tenhle velký organizační problém by nám všem odpadl. Ušetřené finanční prostředky by se pak dali využít na zkvalitnění programu pořádaných akcí a to vše by mohlo pomoci zpestřit náš společenský život v obci.

Držte nám proto palce, ať oba projekty vyjdou, pomohlo by to dobré věci. Výsledek grantového řízení bychom měli znát do konce června 2009.