Kontrolní komise

Momentálně není obsazena

Kontroluje roční účetní uzávěrku,  rozpočet a výroční zprávu sdružení,  dohlíží na naplňování strategických cílů a dlouhodobé koncepce sdružení,  kontroluje činnost výkonné rady, jakož i činnost sdružení, zejména hospodaření a plnění jednotlivých zásad správy...