Obecný sponzoring

Měli-li byste zájem podpořit naši činnost jako sponzoři, pak vězte, že stejně cenné jako finanční dary jsou pro nás i dary věcné. Chcete-li naši činnost podpořit finančním darem, pak můžete poslat peníze přímo na účet našeho občanského sdružení č. 230877422/0300 u Poštovní spořitelny.

Pokud by Vaše podpora byla vázána na sepsání sponzorské smlouvy či na jiné podmínky z Vaší strany, obraťte se, prosím, na předsedkyni výkonné rady Mgr. Zdenku Lněníčkovou, tel. 605 242 949, e-mail: mcjablicko@seznam.cz.

Vaše dary využijeme na zajištění rekonstrukce prostor MC Jablíčko v budově bývalé školy v Nepomyšli, na zakoupení základního vybavení kanceláře MC a herních prostor MC a na financování osvětových přednášek a akcí pro rodiče i jejich děti.

Sponzorování konkrétních akcí v roce 2011

Na rok 2011 plánujeme uspořádat tyto akce:

  • únor 2011                  Masopust
  • březen 2011               1. jarní burza dětského oblečení
  • duben 2011                Kurs batikování textilu
  • červenec-srpen 2011   Pohádkový les
  • září 2011                   1. podzimní burza dětského oblečení
  • říjen 2011                  Strašákiáda
  • prosinec 2011            Mikulášský jarmark

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na předsedkyni výkonné rady Mgr. Zdenku Lněníčkovou, tel. 605 242 949, e-mail: mcjablicko@seznam.cz nebo na místopředsedy Jiřinu Hábovou, e-mail: jirina.habova@seznam.cz, nebo Ninu Jelínkovou, e-mail: nina.lukas@seznam.cz.

Předem děkujeme všem dárcům za jejich laskavost a štědrost. Věříme, že se jim to vrátí v podobě spokojených rodičů na mateřské dovolené a šťastných dětí, pro které to děláme především.