KŘÍŽOVKY

 

Křížovky, které naučí děti psát

Dětkská křížovka je jednoduchá hra, která dokáže zábavnou formou u dětí zvýšit slovní zásobu. Navíc si děti při vyplňování křížovky procvičí i psaní písmen.

Vyplnit dětskou křížovku je pro prvňáčky jednoduché. Stačí do okének křížovky přepsat po písmenkách, co je znázorněné na obrázku, nebo v textovém zadání křížovky. Okénka ohraničená červenou přerušovanou čárou skrývají řešení křížovky - tajenku.

 

        

 

Více křížovek zde:

1.pdf (17,2 kB)

2.pdf (18,2 kB)

3.pdf (11 kB)